سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی روسیه 34

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:52 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی هیتلروموسولینی33

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:30 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی هیتلر32

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:28 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی هیتلر31

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:24 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی استالین روسی30

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:20 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی عربستان29

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 

 


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:17 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی عربستان28

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:10 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی عربستان27

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:8 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی سودان 26

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:3 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی دیکتاتور جنگی اسراائیل 25

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در جمعه 96/8/26ساعت 10:0 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<   <<   11   12   13   14   15   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک