سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

دوستان سلفی SELFIE FRIENDS 

سایت طنزوکاریکاتور دکتر رحمت سخنی


نوشته شده در سه شنبه 96/5/31ساعت 10:21 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتورهای سیاسی ترامپ

Political caricatures TRUMP

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط   

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?Political cartoon?‏

نتیجه تصویری برای ?Political cartoon?‏

تصویر مرتبط 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?Political cartoon?‏  

نتیجه تصویری برای ?caricatura trump?‏

نتیجه تصویری برای ?caricatura trump?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  


نوشته شده در سه شنبه 96/5/31ساعت 10:3 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتورهای مفهومی مشهور دنیا1  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

تصویر مرتبط 

نتیجه تصویری برای ?karikatura?‏ 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

نتیجه تصویری برای ????????????‏

 

تصویر مرتبط 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ????????????‏  

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ????????????‏  

تصویر مرتبط

 ????? ?????????? ?????????? ?? 12.05.2012 (37 ????)

??????????: ??????? ? ??????????, ??????? ????????

??????????, ?????? ???????? (???)  

??????????, ?????? ???????????

??????????: ???????????? ?????????, ??????? ??????

نتیجه تصویری برای ?karikatura?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط 


نوشته شده در یکشنبه 96/5/29ساعت 1:4 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتورروبین ویلیامزهنرپیشه مشهورسینما

Robin Williams  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

نتیجه تصویری برای ?caricatura Robin Williams?‏ 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature Robin Williams?‏

نتیجه تصویری برای ?caricature Robin Williams?‏

نتیجه تصویری برای ?caricatura Robin Williams?‏

نتیجه تصویری برای ?caricatura Robin Williams?‏  

نتیجه تصویری برای ?caricature Robin Williams?‏  


نوشته شده در شنبه 96/5/28ساعت 11:50 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتورهای فقیروغنی درجهان فعلی

poor and rich cartoon1

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

تصویر مرتبط 

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏ 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

 

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏ 

تصویر مرتبط

 تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

 

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏

تصویر مرتبط  

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط 

نتیجه تصویری برای ?Wealthy cartoons and rich?‏ 

 


نوشته شده در شنبه 96/5/28ساعت 9:22 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورکنفرانس پارتی No comment  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

تصویر مرتبط

 


نوشته شده در شنبه 96/5/28ساعت 8:4 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

 

بهترین کاریکاتورهای پزشکی دنیا caricature medical  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

نتیجه تصویری برای ?caricature medical?‏

تصویر مرتبط

 تصویر مرتبط

 

تصویر مرتبط

 تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature medical?‏  

نتیجه تصویری برای ?caricature medical?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

 

 

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature medical?‏

نتیجه تصویری برای ?caricature medical?‏  

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature medicine?‏

تصویر مرتبط  

 


نوشته شده در پنج شنبه 96/5/26ساعت 11:58 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

 

تازه ترین کاریکاتورهای هنرپیشگان خارجی سینما1  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

نتیجه تصویری برای ?caricature?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature?‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ?caricature?‏  

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 96/5/26ساعت 1:6 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

تازه ترین کاریکاتورهای زیبا فوتبالیستهای جهان 1  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  

نتیجه تصویری برای ?Football Caricatures?‏

تصویر مرتبط

  تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط تصویر مرتبط

 

تصویر مرتبط 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط  


نوشته شده در چهارشنبه 96/5/25ساعت 11:4 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

سایت طنز و کاریکاتور دکتر رحمت سخنی

بهترین کارتونیست وکاریکاتوریستهای ایران ازدیدگاه مجله کارتون 

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه   

dr.rahmat.sokhani@gmail.com


نوشته شده در چهارشنبه 96/5/25ساعت 5:38 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
   1   2   3      >


کد قالب جدید قالب های پیچک