سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

کاریکاتوریست مبارز فلسطینی ناجی علی ازدیدگاه  شهید آوینی 

NAJI AL-ALI 

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com 

صاحبان اصلی فلسطین مردمی هستند که همواره در آنجا زیسته اند.چگونه می توان هویت فلسطین را تغییر داد؟اشغال فلسطین واقعه ای مربوط به هزاره های دور نیست که کسی آن را به یاد نیاورد.همه به یاد دارند که این قوم پلید(رژیم صهیونیستی)چگونه با حمایت سیاسی و تسلیحاتی امپریالیست های تجاوزگر،سرزمین فلسطین را از صاحبان اصلی آن غصب کرده اند.چگونه می توان فراموش کرد؟ عبدالحی مسلم ، نقاش فلسطینی ، این گونه یادگارهای گمشده اش را از فراموشی حفظ می کند...

به کارگاه گرافیک مصطفی حلاج نگاه کنید . روح فلسطین در آنها تجلی یافته است.

هنرمندان فلسطینی اگر چه بیش تر درد غربت داشته اند ، اما نشانه هایی از دستیابی به این خودآگاهی تاریخی در میان آنان جلوه کرده است . "ناجی العلی" کاریکاتوریست شهید فلسطینی که اکنون شهرت جهانی دارد نیز هشت ساله بود که بعد از اشغال روستای "شجره" در منطقه الجلیل توسط صهیونیست های تحت الحمایه ی انگلیس و قدرت های بزرگ دیگر ، ناچار شد که همراه با پدر و مادر و دیگر هموطنانش به لبنان کوچ کند. او هرگز فلسطین و وظیفه ی خود را در دفاع ازفلسطین از یاد نبرد.
در آثار ناجی العلی این پسر فلسطینی که او را "حنظله"نامیده است همواره حضور دارد. حنظله به معنای میوه ی تلخ است ، میوه ی تلخی که اجازه نمی دهد

زیتون ها و انگورهای سرزمین غصب شده ی فلسطین در کام غاصبانش شیرین باشد. حضور حنظله در کاریکاتورهای ناجی العلی یک حضور سمبلیک است. حنظله مظهر یک حضور سمبلیک است ، شاهد همه مصایبی که بر ملت او می رود. حنظله شاید خود نا جی العلی باشد، پسری یک دنده و لجوج و پابرهنه ، با شانه هایی آویزان و دست هایی گره خورده از پشت.حنظله در تمامی کارهای ناجی العلی ثابت و استوار است ، یعنی که فلسطین باید در برابر همه ی دگرگونی های سازشکارانه ی جهان عرب ، در قبال مسئله اشغال فلسطین ثابت و استوار بماند.وقتی که حنظله احساس می کند که آرمان های فلسطین به دفاع نیاز دارد ، روی دیوارها شعار می نویسد ، سنگ پرتاب می کند ، پرچم پیروزی فلسطین را به دست می گیرد و گاه به آغوش مادر فلسطین پناه می برد.
نا جی العلی وطن خود فلسطین را چون زنی زیبا و بی گناه ، با چشمانی غمگین و نگاهی عمیق تصویر می کند. در بسیاری از تصاویر حنظله به آغوش او پناه برده است .در مقابل تصویر مادر فلسطین، چه بسا حکام عرب با شکم هایی بر آمده ایستاده اند ، یا اسراییل که به صورت موجودی زشت و بد کار با شکم و چهره ای پر گوشت و دندان هایی نیش دار ترسیم می شود.

او از اوایل دهه ی هفتاد به عنوان کاریکاتوریست با روزنامه ی " السفیر" در لبنان شروع به همکاری کرد. در سال 1985 که در لندن به شهادت رسید ، با روزنامه ی کویتی "القبس" همکاری می کرده است. ترور توسط یکی از سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد)در هنگام بازگشت او از یک سخنرانی صورت گرفت.گلوله ای در مغز او نشست و یک ماه بعد به دیگر شهدای فلسطینی پیوست . امیدواری او نیز به نسلی بود که اکنون کودکان و نوجوانانی بیش نیستند،نسلی که اکنون انتفاضه را واقعیت بخشیده است .
فلسطین همواره متعلق به مردمی بوده است که در آن زیسته اند.چگونه می توان هویت فلسطین را تغییر داد؟ تاریخ و فرهنگ این امت نمی تواند پذیرای این وضع جدید باشد. مقابله ها روز به روز بیشتر خواهد شد . هویت تاریخی و اجتماعی مردم فلسطین قابل انکار نیست ، هر چند حاکمیت نیز روزی چند به دست دشمنان بیفتد.

مرتضی آوینی

منبع :

http://ghassam.persianblog.ir/post/43/ 


نوشته شده در یکشنبه 96/7/16ساعت 12:46 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکارتوریست فلسطینی ناجی علی دریک نگاه NAJI AL-ALI

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com 

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

On July of 1987, the London Observer published a caricature with the title: "The Deadly Joke That Cost

a Cartoonist His Life".

Starting from the right side of the caricature, 
Arab peasant (A) says: "Do you know Rashida Mahran?" 
Bourgeoisie Arab (B) replies: "No." 
A says: "Have you ever heard of her?" 
B replies: "No." 
A says: "You never met her and never heard of her! Then how did you become a member of the Public Institute of Palestinian writers and journalists? ... Who is backing you in this Organization [PLO] you son of a bitch?"

Two days before his assassination, Naji Al-Ali was interviewed by Al-Azminah Al-Arabiya (Arab Times) Magazine, which represented the opposition in the United Arab Emirates, produced by Mr. Ghanim Ghabbash (also killed later on). The interview was published in the 170th issue on August 15, 1987. In that article, it was mentioned that Chairman of the PLO, Yasser Arafat, had once stood before Abdallah Al-Salim highschool in Kuwait, 1975, to present a speech to the students. In that Speech, Arafat said: "Who is this Naji Al-Ali? Tell him if he doesn"t stop drawing cartoons I will put his fingers in acid!"

Ghanem Ghabbash, who himself interviewed Naji, reported Naji"s words: "Do you know this Rashida Mahran? Don"t mistaken her for one of the freedom fighters. Rashida Mahran is a very important lady who rides Arafat"s private jet and lives in a castle in Tunisia, where she has great influence on the organization (i.e. PLO) and its institutions. I made a cartoon about her, and after that I have received dozens of threats, blessings, and sympathy. Can you imagine that someone contacted me on behalf of Abu Iyad [one of the major leftist figures of PLO, who was killed later on by Israelis], and told me how delighted he was with the cartoon, and said that I have done something [great] that no other top official in the organization could do. But he also said that I have crossed the red lines and that he was worried about me and asked me to take care of myself. So I told him: My brother, if I"d take care of myself, I wouldn"t have enough time to take care of the rest of you."

Naji was born in Palestine. In 1948, his family had fled their homeland along with Naji, leaving behind their house, furniture, orchards, and belongings. They fled to Lebanon, where they all became refugees. Since his childhood, Naji had a natural instinct for drawing. He drew on the wall, he drew on paper, he was drawing and painting wherever he was. Later in his life, Naji educated himself, and developed a political edge into his drawings.

Naji"s icon, Al-Hanthalah, which you see in every cartoon he published (The short man with a bald head, torn clothes, and his hands behind his back), has a very deep meaning. Naji no longer needed to write his name on his work. He simply added Al-Hanthalah, which is an Arabic term for a desert plant with a sour taste. To Naji, the taste of pain. As you can see, the icon, which represents Naji himself, has his back always to the viewer. A representation of the

Palestinian ... One who can only watch the misery, and can do nothing about it. An overwhelming hopelessness.
 


نوشته شده در یکشنبه 96/7/16ساعت 12:21 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

سری دوم مجموعه کاریکاتور ناجی علیNAJI AL-ALI

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com 

 

 

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در یکشنبه 96/7/16ساعت 12:7 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتور کاریکاتوریست مشهورناجی علی

NAJI AL-ALI

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در شنبه 96/7/15ساعت 11:58 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتور انواع گریه cry Caricature  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com


سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در شنبه 96/7/15ساعت 11:48 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

مجموعه کاریکاتور بارزانی اسرائیلی عامل تجزیه عراق 

 Israeli Barzani 

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در سه شنبه 96/7/4ساعت 6:18 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<   <<   11      


کد قالب جدید قالب های پیچک