سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

سری چهارم مجموعه کاریکاتورهای درهم برهم زیبا

Different cartoons 

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????
×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????

×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????

×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????
×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????
×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????
×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????

×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×????
×???? کاریـــــــــــــــکاتور سرا ×???? 


نوشته شده در دوشنبه 96/7/17ساعت 7:36 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |


کد قالب جدید قالب های پیچک