سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

مجموعه کاریکاتور خارجی امیدواری 10

Caricature of hope 

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیهسایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در شنبه 96/8/13ساعت 12:35 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |


کد قالب جدید قالب های پیچک