سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

زیباترین کاریکاتورهای ترکیبی با اشیا و نقاشی7

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com  

11724-mihanfal-com-1311724-mihanfal-com-411724-mihanfal-com-2

11724-mihanfal-com-3

11724-mihanfal-com-5

11724-mihanfal-com-6

11724-mihanfal-com-7

11724-mihanfal-com-8

11724-mihanfal-com-9

11724-mihanfal-com-10

11724-mihanfal-com-11

11724-mihanfal-com-12

11724-mihanfal-com-14

11724-mihanfal-com-15

11724-mihanfal-com-16

13. Bay lên cùng c?p bóng khác màu

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 13

14. Cà phê ngon ng?t ngây

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 14

15. "Mình s?p siêu h?n Messi roài!"

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 15

16. 3 b??c lên ??nh

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 16

17. M?i sáng th?c d?y ta oánh r?ng ??u...

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 17

18. Drogo h?c cách gi? th?ng b?ng

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 18

19. "Ch? m?t chút n?a thôi, c? lên tôi ?i!"

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 19

20. "Xong, th? là xác ??nh! T?i nay kh?i ?n kem v?i Mimi r?i!"

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 20

21. Drogo ?i... b? vòng quanh th? gi?i

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 21

22. M?t l?n ghé th?m công viên hoang dã

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 22

23. "Ngoáy tai th?t là sung s??ng!"

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 23

24. H?nh phúc và b?t h?nh ?ôi khi hay ??n cùng m?t lúc

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 24

25. Drogo trong m?t chuy?n du h?

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 26

27. "Món ?n" nguy hi?m

 Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 27

28. "Không chê anh nghèo, lên xe anh ?èo!"

Tranh ho?t hình R?ng Drogo phiêu l?u ký 28

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 96/6/15ساعت 7:21 صبح توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |


کد قالب جدید قالب های پیچک