سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتور خارجی مبارزه با فساد دولتی در دنیای امروزی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در سه شنبه 96/9/28ساعت 7:15 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی آموزش و پرورش در دنیای امروزی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در سه شنبه 96/9/28ساعت 7:11 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی سن بازنشستگی در دنیای امروزی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در سه شنبه 96/9/28ساعت 7:7 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی قانون وفساد در دنیای امروزی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در سه شنبه 96/9/28ساعت 6:53 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی برادری وبرابری در دنیای امروزی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در سه شنبه 96/9/28ساعت 6:48 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی وضعیت فعلی اطفال فلسطین

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 11:47 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی وضعیت فعلی مبارزه  اعراب با اسرائیل غاصب

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 11:37 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی تفرقه وشرارتهای مذهبی آمریکا بین مسلمین 

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 11:22 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی انتظار از صلح اعراب با اسرائیل غاصب

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 11:0 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی سرقت قدس توسط ترامپ 

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:54 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<      1   2   3   4   5   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک