سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتورخارجی واقعیت تفکرات دولتهای عربی امروزی درقبال قدس

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:41 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی وضعیت فعلی غزه و قدس

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:31 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی وضعیت غزه و و اقعیت مبارزه فعلی اعراب 

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت تخصصی ومشاوره رایگان دکتر رحمت سخنی


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:27 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی نتیجه حضور آمریکا در کشورهای مسلمان 

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:16 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی تفاوت آموزش پرورش دولتی با غیرانتفاعی 

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 10:5 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی مبارزه ناعادلانه فلسطین با اسرائیل غاصب

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 9:58 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی قدس و دولتهای خمار عربی

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 9:33 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی ماهیت واقعی حکومتهای عربی دربرابر قدس

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 9:28 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی قدس و ماهیت واقعی  اسرائیل غاصب

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 9:22 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارجی انقلاب مصر وسقوط مبارک

 دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه 

dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در دوشنبه 96/9/27ساعت 9:18 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<      1   2   3   4   5   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک