شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سلام و شب بخير و سپاس دوست فهيم رايحه ي انتظار از لايکت مرسي
سلام وشب بخير وسپاس ازلايکت دوست خوبم انديشه نگارعزيزمرسي
سلام وروزبخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم انتظار، درانتظارآفتاب عزيز مرسي
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} سلام و سپاس دوست خوبم
سلام و شب بخير و سپاس از لايکت دوست خوبم اف1عزيزمرسي
{a h=sahand27218}طنزکاريکاتوردکترسخني{/a} سلام خواهش مي کنم
@};- {a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} @};-
احسنت.زيباست
{a h=dehali}آواي روستا{/a} سلام و شب بخير وسپاس دوست عزيز
سلام و شب بخير و سپاس از لايکت دوست خوبم ترخون بانوي عزيز مرسي
سلام و ظهر جمعه بخير وسپاس از لايکت دوست خوبمآ واي روستا عزيز مرسي
mp3 player شوکر
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top