شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم آشپزي کدبانو عزيز مرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم مادرهما عزيزمرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم جبهه مقاومت اسلامي ، انديشه نگارعزيزمرسي
سلام وشب بخيروسپاس از لايکت دوست خوبم نرگس بانو عزيز مرسي
*نفيسه
آقاي دکتر ترجمه :)
سلام وبعدازظهربخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم تک دل ، ليلا، نفبسه عزيزمرسي
سلام وبعدازظهربخيروسپاس از لايکت دوست خوبم خادمه الشهدا عزيزمرسي
چراغ جادو
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top