شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
سلام وشب بخيروسپاس از لايکت دوست خوبم آشپزي کدبانو عزيز مرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم2...عزيزمرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم انديشه نگارعزيزمرسي
سلام وشب بخيروسپاس از لايکت دوست جبهه مقاومت اسلامي عزيز مرسي
سلام وشب بخيروسپاس از لايکت دوست خوبم عارفانه هاي يک دوست عزيزمرسي
سلام وروز بخير و سپاس ازلايکت دوست خوبم منجي بشر دوست عزيز مرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم فاطمه بانو عزيز مرسي
سلام وشب بخيروسپاس از لايکت دوست خوبم راوندي عزيز مرسي
ساعت ویکتوریا
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top