شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
سلام وروز بخير و سپاس ازلايکتان دوستان خوبم مادرهما،انديشه نگارعزيزمرسي
سلام وروز بخير و سپاس ازلايکت دوست خوبم طنين آرامش عزيزمرسي
سلام وروزبخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم انتظار عزيزمرسي
سلام وبعدازظهربخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم رايحه ي انتظار عزيز مرسي
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم فاطمه بانو ،سوفيا، عارفانه هاي يک دوست ، کفش هاي مکاشفه عزيز مرسي
ساعت ویکتوریا
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top