شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
پس از سلام ، دکتر اون دسته ، دست وليعهد سعودي نيست !؟ که دست شاهزاده اي رو گرفته و تا پولاش نده ول نميکنه !؟
مباره با فساد يعني اين ! نه اينکه از :"نيازمند" ا دخل خرجو در آورد !
درب کنسرو بازکن برقی
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top