شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام افرين به نکته مهمي اشاره کرديد عمدا انتخاب کردم چون خوشبختانه يا متاسفانه اکثرا فعالين پيامرسان پارسي بلاگ خانم هستند واقايون حاضروفعال در پيامرسان کمتر از انگشتان يک دست هستندوبيشترنقش افرادي را بازي ميکنندکه به مسجدي که جمعيتي بهرهرعلتي جمع شدندهول هولکي وارد ميشن يک فاتحه خوانده نخوانده به هواي يک ميت !!دنبال حلوا ونقل وميوه وچايي هستند
{a h=mosalmanam}تردامن{/a}سلام دوست خوبم اتفاقا کاريکاتوريست بيشتر اقايون هستند ولي با هزار مصيبت براي فعال شدن دوستان عمدا طي چند روز اين بيوگرافي ها را پيدا کردم تا هم تنوعي شود هم دوستان خانم از اون فيدهاي حال وهواي آشپزي وشعرو داستان مهمانيها در امده وبه هنرهاي ديگريي همچون کاريکاتور وامثال انهانيزعنايت کنند مرسي
آرزوي موفقيت
سلام تنهامطلب بسيار جالب درموردخانمهاي پيامرسان اين هست که جزمطالب خودشان هيچ مطلبي که در موردخانمهاي خارج پبامرسان مثل اين پستي که درموردخانمهاي کاريکاتوريست زدم وساير اخباري که در موردخانمهاي غير پيامرسان مربوط هستند نه لايک کرده ونه نظرميدن البته بنظر آقايون پيامرسان هم از خانمهاي پيامرسان تاحدودزيادي تبعيت ميکنندمن ده پست هنرمندان زن زدم تاواکنش دوستان رابررسي کنم نتايح هم جالب بود
{a h=mosalmanam}تردامن{/a} سلام وسپاس دوست خوبم اختيار داريد قصدم فقط فعال کردن پيامرسان ورساندن به همان اوج وشکوه قبلي هست که براي هرفيد صدها لايک وگاها هزاران کامنت و صدها آنلاين بود
اين کاريکاتوربستهاي خانم وهزاران زن ودختر هنرمند ايراني جز بي آلايش ترين هنرمنداني هستندکه کارهاي بسيار برزگي کرده وميکنند بدون آنکه نام خاصي ازآنها درجايي برده شودببشترين درجوامع ديگرکشورها هم افتخار آفريده اند
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
طنزکاريکاتوردکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
495 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top