سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی قذافی 19

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 4:43 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی ایرانی رضاخان معلون18

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:27 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورهای جنگی کره شمالی وآمریکا60

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:22 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورهای جنگی کره شمالی 59

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:20 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور ایرانی دیکتاتورهای جنگی کره شمای17

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:17 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور ایرانی دیکتاتورهای جنگی اسرائیلی نتانیاهو16

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:15 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور ایرانی دیکتاتورهای جنگی سودان15

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:13 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور ایرانی دیکتاتورهای جنگی یمن عبدالله صالح14

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:10 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورعربی دیکتاتورهای جنگی مصر4

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 2:1 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور ایرانی دیکتاتورهای جنگی عرب 13

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 1:58 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک