سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی عراق مسعودبارزانی25

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:35 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی مصرمبارک 24

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:28 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی عراق صدام ومعاونش23

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:24 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

دکترکاریکاتورخارجی دیکتاتوررجنگی کره شمالی64

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:20 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتوررجنگی آمریکاوکره شمالی63

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:12 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی اسراییلی نتانیاهو22

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:4 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی مصرمبارک 21

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:2 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی ایران محمدرضا 20

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 4:59 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورهای جنگی آمریکاترامپ 62

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 4:50 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورهای جنگی میانمار61

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 4:48 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<      1   2   3   4   5   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک