سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی مصرمبارک42

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:21 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی مصرمبارک41

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:19 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتور خارچی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقذاقی معدوم67

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:10 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقذاقی معدوم 40

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:7 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقذاقی معدوم 39

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:5 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی مصرمبارک 38

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 7:3 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقذاقی معدوم 37

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:58 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقذاقی معدوم 36

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:46 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورهای جنگی ولیعهدعربستان 35

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:40 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورهای جنگی تاریخ دنیا34 

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:33 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<      1   2   3   4   5   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک