سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنیdr.sokhani cartoon

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی عربستان واسراییل33

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه

 

 


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:26 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی لیبی معمرقدافی معدوم32

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:20 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی عراق صدام حسین معدوم 31

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:17 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی عراق معاون صدام 30

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:12 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی صربستان راتکوملادیچ29

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:9 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی میانمار28

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:5 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی یمن عبدالله صالح 27

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:57 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورایرانی دیکتاتورجنگی روسیه وامریکا26

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:48 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورجنگی اوگاندا عیدی امین 66

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:44 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |

کاریکاتورخارجی دیکتاتورجنگی عراق مسعودبارزانی 65

Cartoon war dictator  

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

 dr.rahmat.sokhani@gmail.com

سایت دکتر رحمت سخنی آذربایجان - اورمیه


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 5:37 عصر توسط دکتر رحمت سخنی نظرات ( ) |
<      1   2   3   4   5   >>   >


کد قالب جدید قالب های پیچک